Image
SIGMA

Sigma Project S7 Group

Sigma S7 Group je oformljena još davne 2002 god, kao deoničarsko mešovito društvo. U periodu do danas je doživelo 2 strukturne promene kao i prebacivanje težišnog radnog angažovanja na prostoru RF u Krasnodarsko-Crnomorskoj regiji.

S7 - Za Rosteh ! 2012-2014

S7 - Za Medalju 2016


2002 - 2017

Projektovanje, gradnja, i pustanje u rad tehničke i tehnološke opreme - upravljanje projektima

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

naŠ RAZVOJ 2002-2017

Sigma Partners doo - Sigma Project S7 Astral Group

07.04.2002

Sigma Partners

Sigma je osnovana u komplikovanim vremenima za osnivanje mešovitih doo firmi. Svoj rad smo započeli kao malo preduzeće, sa 100% sopstvenim snagama. Tadašnji obrt je iznosio oko osamdeset hiljada dolara

9.05.2004

Sigma Beton

U ovom periodu naša firma pokušava i uspeva da oformi grupu za proizvodnju betona na Novom Beogradu i u potpunosti uspeva u svojoj nameri. Izgradili smo betonjerku srednjih kapaciteta

12.10.2005

Sigma Strong

Nakon uspešnog starta rada betonjerke, krenuli smo i u zajedničko ulaganje i izgradnju pogona "Beo Strong" za proizvodnju teških armaturnih mreža, kapaciteta 100 tona u jednoj smeni!

07.10.2011

Sigma S7 Group

U predolimpijskom periodu za vreme olipijade u Sočiju, prebacili smo kapacitete u Rusiju i započeli poslove vredne oko 20 mil$, Za 4 godine poslovi su se umnožili i svi su uspešno okončani ..Ogroman deo poslova je rađen za OlimpStroj i Federalnu GenProk. Rusije !